งาน"โครงการฝึกจิต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม"

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัด"โครงการฝึกจิต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม" ใน วันศุกร์ 22 มีนาคม 2562   ณ ห้องประชุมอาคารเธียเตอร์  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล โดยมีการร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง และร่วมฟังธรรมบรรยาย จาก พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลยาโณ)