รายงานตัวนิสิตปีการศึกษา2562ครั้งที่1

รายงานตัวนิสิตประจำปีการศึกษา2562 จัดขึ้นโดยสำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร ในวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ อาคารเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล