งานทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 19-10-2018

คณะทันตแพทยศาสตร์ และ คลินิกทันตกรรม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จัดกิจกรรม ตรวจ อุด ขูด ถอน เนื่องในวัน "ทันตสาธารณสุขแห่งชาติ" ทางคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัย อุดฟัน ขูดหินปุน และถอนฟัน ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา08.00-16.00น. ณ คลินิกทันตกรรม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล