โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

รักษาการคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2562  จัดโดย จังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี 

Please publish modules in offcanvas position.