โครงการกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่

โครงการกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่   วันที่ 28 ก.พ.2561 ณ ตึกบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการและกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่รวมถึงให้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันของการทำการตลาด

Please publish modules in offcanvas position.