งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่16 พยาบาล
Image

งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16

งานวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

พยาบาลศาสตร์

This image for Image Layouts addon
ฐานิดา สมขันตี
This image for Image Layouts addon
รศ.เรณู อาจสาลี
This image for Image Layouts addon
ดร.วรรณกร ศรีรอด
This image for Image Layouts addon
รศ.ดร.สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์
This image for Image Layouts addon
ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ
This image for Image Layouts addon
ณัฎฐ์ฉวี อ๊อกซู
This image for Image Layouts addon
ผศ.อัญชลี นวลคล้าย

Please publish modules in offcanvas position.