ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17

  คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17 

  เรื่อง งานวิจัยเพื่อการเสริมสร้างพลังสังคม

  สู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

  วันเสาร์ที่ 28 และอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

  ณ อาคารคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

  Please publish modules in offcanvas position.