กัญชาสู่การใช้ประโยชน์ทางเลือกสัตวแพทย์ไทย

    อ.สพ.ญ.กฤติกา จันทะพันธ์ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 “กัญชาสู่การใช้ประโยชน์ทางเลือกสัตวแพทย์ไทย” เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสัตวแพทยศาสตร์ สัตวศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ ตลอดจนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขนงอื่นๆ ที่มีโอกาสในการพัฒนาและ/หรือประยุกต์ใช้ในวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ได้

    Please publish modules in offcanvas position.