ดูงาน ณ โรงฆ่าสัตว์ปีกนายโกศล สืบดา ต.ห้วยกระเจา อ.สระลงเรือ จ.กาญจนบุรี

    อาจารย์และนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้เข้าดูงาน ณ โรงฆ่าสัตว์ปีกนายโกศล สืบดา ต.ห้วยกระเจา อ.สระลงเรือ จ.กาญจนบุรี ในรายวิชาความปลอดภัยของอาหาร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563

    Please publish modules in offcanvas position.