ศึกษาดูงานโรงฆ่าสัตว์ปีก อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

     นิสิตชั้นปีที่ 6 ศึกษาดูงานโรงฆ่าสัตว์ปีก อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 รายวิชาฝึกปฏิบัติภาคสนามทางสัตวแพทย์สาธารณสุขศาสตร์และชุมชน

    Please publish modules in offcanvas position.