ตรวจกำกับติดตาม หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560))

    คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับการตรวจกำกับ ติดตาม หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) จากสำนักงานสัตวแพทยสภา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

    Please publish modules in offcanvas position.