สัมมนา 3rd workshop of OIE VSB Twinning program, AVBC-VCT

    อ.สพ.ญ.มุกดาศจี มหากนก และอ.สพ.ญ.จุฑามาศ ประภาพรรณพงศ์ ไปสัมมนา 3rd workshop of OIE VSB Twinning program, AVBC-VCT ณ สัตวแพทยสภา

    Please publish modules in offcanvas position.