คณะเภสัชศาสตร์

กิจการนิสิต

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดให้มีพิธีรับเสื้อกาวน์ นิสิตชั้นปีที่ 3 เพื่อจิตสำนึกที่ดีของการเป็นเภสัชกร ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 15 มกราคม 2567

S__5996552_0.jpg__PID:d85b51ba-e295-4c84-bfef-3043dbc56a18
S__5996553_0.jpg__PID:5b51bae2-954c-447f-af30-43dbc56a18c5
420015084_767871535373212_547553066332784001_n.jpg__PID:c2bb3a09-1f94-4173-9955-d85b51bae295
419740515_767871578706541_1598358381556182107_n.jpg__PID:d1462129-eac2-4b3a-891f-944173d955d8
419743029_767871622039870_7836265194782348252_n.jpg__PID:2129eac2-bb3a-491f-9441-73d955d85b51
S__5996564_0.jpg__PID:43dbc56a-18c5-4911-b70f-45306ac73d8f
S__5996562_0.jpg__PID:ef3043db-c56a-48c5-a911-b70f45306ac7
S__5996565_0.jpg__PID:dbc56a18-c5e9-41b7-8f45-306ac73d8f37
S__5996557_0.jpg__PID:954c847f-ef30-43db-856a-18c5e911b70f
S__5996563_0.jpg__PID:3043dbc5-6a18-45e9-91b7-0f45306ac73d
S__5996560_0.jpg__PID:7fef3043-dbc5-4a18-85e9-11b70f45306a
S__5996559_0.jpg__PID:847fef30-43db-456a-98c5-e911b70f4530
S__5996554_0.jpg__PID:51bae295-4c84-4fef-b043-dbc56a18c5e9
S__5996555_0.jpg__PID:bae2954c-847f-4f30-83db-c56a18c5e911
S__5996558_0.jpg__PID:4c847fef-3043-4bc5-aa18-c5e911b70f45
S__5996556_0.jpg__PID:e2954c84-7fef-4043-9bc5-6a18c5e911b7
420061593_767871785373187_858411023531518197_n.jpg__PID:4173d955-d85b-41ba-a295-4c847fef3043
419792863_767871428706556_1410230519472283458_n.jpg__PID:eac2bb3a-091f-4441-b3d9-55d85b51bae2
420079343_767871522039880_4684269137157709950_n.jpg__PID:73d955d8-5b51-4ae2-954c-847fef3043db
420038548_767871605373205_7004608776201600680_n.jpg__PID:944173d9-55d8-4b51-bae2-954c847fef30
420035120_767871425373223_5469871858799363650_n.jpg__PID:1f944173-d955-485b-91ba-e2954c847fef
420018531_767871515373214_5489747133192440482_n.jpg__PID:bb3a091f-9441-43d9-95d8-5b51bae2954c
419739970_767871442039888_5616421740016396942_n.jpg__PID:85d14621-29ea-42bb-ba09-1f944173d955
419163005_767871482039884_1919672980800281990_n.jpg__PID:2e276485-d146-4129-aac2-bb3a091f9441
S__5996576_0.jpg__PID:306ac73d-8f37-4291-8677-049df3ed5317
S__5996574_0.jpg__PID:0f45306a-c73d-4f37-a291-c677049df3ed
S__5996570_0.jpg__PID:e911b70f-4530-4ac7-bd8f-372291c67704
S__5996567_0.jpg__PID:6a18c5e9-11b7-4f45-b06a-c73d8f372291
S__5996575_0.jpg__PID:45306ac7-3d8f-4722-91c6-77049df3ed53
S__5996573_0.jpg__PID:b70f4530-6ac7-4d8f-b722-91c677049df3
S__5996571_0.jpg__PID:11b70f45-306a-473d-8f37-2291c677049d
S__5996569_0.jpg__PID:c5e911b7-0f45-406a-873d-8f372291c677
S__5996568_0.jpg__PID:18c5e911-b70f-4530-aac7-3d8f372291c6
S__5996551_0.jpg__PID:55d85b51-bae2-454c-847f-ef3043dbc56a
S__5996549_0.jpg__PID:d955d85b-51ba-4295-8c84-7fef3043dbc5
420035118_767872062039826_5739632140303611394_n.jpg__PID:091f9441-73d9-45d8-9b51-bae2954c847f
419740538_767871858706513_845028807279073909_n.jpg__PID:462129ea-c2bb-4a09-9f94-4173d955d85b
419733445_767871242039908_435140116561248637_n.jpg__PID:276485d1-4621-49ea-82bb-3a091f944173
419137876_767871192039913_5329426738917250574_n.jpg__PID:48712e27-6485-4146-a129-eac2bb3a091f
419057790_767871252039907_6175567389122240428_n.jpg__PID:5048712e-2764-45d1-8621-29eac2bb3a09

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีบูชาคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 7 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล โดยมี รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์เป็นประธานในพิธี เพื่อแสดงความเคารพ นอบน้อม ความกตัญญูตอ่ครูอาจารย์ และเพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย อีกทั้งยังมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมอีกด้วย

วันที่ 6 กันยายน 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดงานปฐมนิเทศน์นิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ภก.ไชยเสน พิศาลวาเลิส กรรมการผู้จัดการบริษัทโปรฟาสซิโนจำกัด ได้มาบรรยายบทบาทและหน้าที่ของเภสัชกรชุมชน และแนวโน้มของเภสัชกรร้านยาในอนาคตให้แก่นิสิตใหม่

สภาเภสัชกรรม มีมติรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จากหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 และรับรองหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ตามประกาศสภาสัชกรรม ที่ 51/2566 และ 53/2566 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ นิสิตชั้นปีที่ 2, 3, 4 ศึกษาดูงานด้านการผลิตยา บริษัท ไบโอแลป จำกัด 11 พฤษภาคม 2566

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กับ โรงพยาบาลนวมินทร์

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นและ โรงพยาบาลนวมินทร์ ในการพัฒนางานวิจัย งานบริการเภสัชกรรมและการฝึกปฏิบัติงานด้านวิชาชีพเภสัขกรรม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

พิธีรับเสื้อกาวน์และเข็ม นิสิตชั้นปีที่ 3 เพื่อจิตสำนึกที่ดีของการเป็นเภสัชกร ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กับ คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วันที่ 19 ธันวาคม 2565  รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ ส่งเสริมความร่วมมือในการวิจัยทางด้านเภสัชศาสตร์ และส่งสเริมสนับสนุนด้านการเรียนการสอนแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กับวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 8 ธันวาคม 2565  รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร   ธนภัทร ทรงศักดิ์ คณบดีวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ ส่งเสริมความร่วมมือในการวิจัยทางด้านเภสัชศาสตร์ และส่งสเริมสนับสนุนด้านการเรียนการสอนแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ นิสิตชั้นปีที่ 4, 5 ศึกษาดูงานด้านการผลิตยา บริษัท มิลลิเมด จำกัด 07/11/2565

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เข้าร่วมจัดงาน "วันทันตสาธารณสุข" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีบูชาคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 29 กันยายน 2565 ณ ห้องเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล โดยมี รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์เป็นประธานในพิธี เพื่อแสดงความเคารพ นอบน้อม ความกตัญญูตอ่ครูอาจารย์ และเพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย อีกทั้งยังมีการมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมอีกด้วย

คณาจารย์และนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ และ สโมสรนิสิตมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565 ในวันที่ 24 กันยายน 2565

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ นิสิตชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานด้านการผลิตยา บริษัท ซัพพอร์ท แพค  18/08/2565 

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ดูงานโรงงานผลิตยา ธนัทเฮิร์บ 05/05/2565 

โครงการสืบสานประเพณีบูชาคณาจารย์ ปีการศึกษา 2564 

พิธีรับเสื้อกาวน์และเข็ม นิสิตชั้นปีที่ 3 เพื่อจิตสำนึกที่ดีของการเป็นเภสัชกร ประจำปีการศึกษา 2564

การบรรยายพิเศษ โดย รองศาสตราจารย์(พิเศษ) เภสัชกรกิตติ พิทักษ์นิตินันท์ (นายกสภาเภสัชกรรม) รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์(พิเศษ) เภสัชกรกิตติ พิทักษ์นิตินันท์ (นายกสภาเภสัชกรรม) ให้เกียรติรับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ ให้กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยได้มาบรรยายให้ความรู้ ในกระบวนวิชา การเตรียมยาเพื่อผู้ป่วยเฉพาะราย PM4213 เวลา 08.30 – 10.00 น. สำหรับนิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 หัวข้อ “นโยบายเกี่ยวกับการเตรียมยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายในโรงพยาบาล” เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นกับบริษัทโปรฟาสซิโน จำกัด.

วันที่ 19 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ร่วมกับ เภสัชกรไชยเสน พิศาลวาเลิศ ประธานกรรมการ คุณญาณิน พิศาลวาเลิศ Chief Executive officer และเภสัชกรหญิงอรพินท์ พิศาลวาเลิศ รองประธานกรรมการ บริษัทโปรฟาสซิโน จำกัด ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการสร้างเสริมศักยภาพและความพร้อมในการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ด้านเภสัชกรรมชุมชน ณ บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด (ตึก FASHOF) อรุณอมรินทร์

พิธีรับเสื้อกาวน์และเข็ม นิสิตชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

โครงการสร้างเสริมประสบการวิชาชีพเภสัชกรรม

การดูงานที่ บริษัทโปรฟาสซิโน ศูนย์ยาพัทยาเหนือ

โครงการปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมจริยธรรมนิสิตใหม่ 2564

โครงการสืบสานประเพณีบูชาคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์