คณะแพทยศาสตร์ - สาขาสาธารณสุขศาสตร์

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สาขาสาธารณสุขศาสตร์

เครื่องมือทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

เครื่องวัดแสง (Light Meter)

เครื่องวัดเสียง (Sound Level Meter)

เครื่องวัดความร้อน (WBGT)

เครื่องมือตรวจวัดฝุ่น 

ติดต่อคณะ

CONTACT INFORMATION

เลขที่ 600 หมู่ 11 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170

Tel. 083-0665207

Fax. 035-651144

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะแพทยศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น