คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล

ผลงาน

  • อาหารสำหรับทารก  เด็กวัยเรียน วัยรุ่น

  • อาหารสำหรับหญิงตั้งครรภ์ และให้นม
  • วิตามินและเกลือแร่ เทอม 2 ปี 2560
  • อาหารสำหรับวัยก่อนเรียน
  • อาหารสำหรับผู้สูงอายุ
  • อาหารสำหรับผู้ใหญ่
  • สรุปก่อนสอบปลายภาคโภชนศาสตร์

WTU Tutors

WTU Tutors

WTU Tutors - เส้นทางการพิชิตสอบสภา ปี 4

WTU Tutors การตรวจรก ปี 3

WTU Tutors - การคำนวณยา ปี 2

WTU Tutors - คำศัพท์ที่ควรรู้ทางการพยาบาล ปี 1

This is your heading text.

This is your heading text.

ติดต่อคณะ

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
เลขที่ 4 หมู่ 11ถนนหทัยราษฏร์
ตำบลลาดสวาย  อำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ 02-563-5252-3
ต่อ 5501คณบดี
ต่อ 5502รองคณบดี
ต่อ 5500 เลขานุการคณะ

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น