คณะแพทยศาสตร์ - สาขาเทคนิคการแพทย์

กิจการนิสิต

โครงการอบรมจรรยาบรรณวิชาชีพและมอบเสื้อกาวน์นิสิตเทคนิคการแพทย์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการทำบุญถวายผ้าห่มองค์พระ ณ วัดหนองบัว อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขั้นตอนการใช้งานและการเข้าสู่ระบบ X-regis และ X-studi

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ช่องทางติดต่อ

สายตรงหัวหน้าสาขาเทคนิคการแพทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนพญ.บุญพะเยาว์ เลาหะจินดา
หมายเลขติดต่อ      081-950-4524
อีเมล                  Boonpayau@hotmail.com
LINE : MTWTU
Facebook : www.facebook.com/WTUMT
เลขานุการ คณะเทคนิคการแพทย์
คุณจินตนา ใจยง
หมายเลขติดต่อ      083-066-5204, 098-446-8706
วันทำการ:             วันจันทร์ – วันเสาร์ (หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา                  8.30-17.00 น

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก คณะแพทยศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น