วิทยาเขตบุรีรัมย์

สมัครเรียน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ บุรีรัมย์

CONTACT INFO

คณะสาธารณสุขศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
123 หมู่ 11 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

โทร.063-2192099, 044-666618

SUBSCRIPTION

คณะแพทยศาสตร์สาขาสาธารณสุขศาสตร์ บุรีรัมย์