วิทยาเขตบุรีรัมย์

สมัครเรียน

Know Ledge Management

ติดต่อคณะ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
123 หมู่ 11 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทร.063-2192099, 044-666618

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก
คณะแพทยศาสตร์สาขาสาธารณสุขศาสตร์ บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น