วิทยาเขตกาญจนบุรี

สมัครเรียน

ผลงานนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Safety Youth Brand Ambassador 2019

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส่งตัวแทนนิสิตเข้าร่วม การประกวด Safety Youth Brand Ambassador 2019 จัดโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยตัวแทนนิสิต นายอัครอน สำเซ็ง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ และได้รับรางวัลชมเชย ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ณัฐพล พิมพ์พรมมา

อีกทั้งบูธของคณะฯ ยังได้รับความสนใจและการเข้าร่วมทำกิจกรรมจากภาครัฐ ภาคเอกชนและศิษย์เก่าเป็นอย่างมาก อีกทั้งนิสิตที่เข้าร่วมงานได้เยี่ยมชม สัมผัสและเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากบูธและกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานด้านความปลอดภัย

Safety Youth Brand Ambassador 2019

ติดต่อคณะ

CONTACT INFORMATION

เลขที่ 600 หมู่ 11 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170

Tel. 083-0665207

Fax. 035-651144

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะแพทยศาสตร์  สาขาสาธารณสุขศาสตร์ กาญจฯ  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น