สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน

คำอธิบายหลักสูตร
โอกาสทางวิชาชีพ
สามารถทำงานเป็นผู้ปฎิบัติการงานด้านสาธารณสุข ทั้งในหน่วงงานของภาครัฐและเอกชน หรือประปกอบธุรกิจส่วนตัว
198,000.00 ฿
Maximum quantity available reached.

Related products