• รับสมัตรนิสิตใหม่คณะเทคนิคการแพทย์

  สำนักประชาสัมพันธ์และรับนิสิต โทร 02-563-5252-3 สมัครรอบรับตรง/admission/หลัง admission โทร 085-802-8833

ข่าว ข่าว ทั่งหมด »

กิจกรรม กิจกรรม ทั่งหมด »

คณะเทคนิคการแพทย์

 • สารจากคณบดี
 • สมัครเรียน
 • วารสาร
 • บทความวิชาการ
 • ความรู้สู่ประชาชน
 • เฟสบุ๊ค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
 • ฐานข้อมูลหนังสืออิเลคทรอนิกส์
 • แบบฟอร์ม/เอกสารต่างๆ

Link Youtube ดูทั่งหมด »

 • เจาะเลือดฝอยปลายนิ้ว

  วีดีโอสอนเจาะหลอดเลือดฝอยจากปลายนิ้วเพื่­อตรวจคัดกรองโรคเบาหวานโดยใช้เครื่องตรวจน­้ำตาลในเลือดชนิดพกพา จัดทำโดย สภาเทคนิคการแพทย์

 •  

  ขบวนพาเหรด ประดู่เกมส์

  ขบวนพาเหรด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น งานกีฬา เทคนิคการแพทย์ สหเวชสัมพันธ์ ครั้่งที่ 19 ประดู่เกมส์ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Gallery ดูทั่งหมด »

Link