ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ทุกท่าน.

พิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ -๒๕๕๘ ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาเสด็จเป็นองค์ประธานพิธีประทานปริญญาบัตร ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น.
อ่านเพิ่มเติม

โครงการ หยุดปัญหา สร้างภูมิคุ้มกัน แบ่งปันสุขภาพดี

พิธีเปิด"โครงการ หยุดปัญหา สร้างภูมิคุ้มกัน แบ่งปันสุขภาพดี" ความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขอู่ทอง.
อ่านเพิ่มเติม

การเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิต ปี 2559

สรุปผลการเลือกตั้ง. นายเจษฎา อู่อรุณ ชนะด้วยคะแนนเสียง 69ต่อ51. และรองคณบดี มอบงบประมาณ และอุปกรณ์กีฬา.ให้ทีมสโมสร59 ได้พัฒนาคณะต่อไป.
อ่านเพิ่มเติม

โครงการสัมมนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ในหัวข้อ "การเผชิญหน้าภัยคุกคามปัญหายาเสพติด"

ตัวแทนนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ในหัวข้อ "การเผชิญหน้าภัยคุกคามปัญหายาเสพติด" ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ เดอะเลกาซี่ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
อ่านเพิ่มเติม