ข่าวสารสำนักวิจัยบริการวิชาการ ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษา

RSS
ประเมินวิทยฐานะ

ประเมินวิทยฐานะ

วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้รับการประเมินเพื่อขอรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2561 และรับการตรวจเยี่ยม...
  • Admin WTU Website
การเตรียมความพร้อมวิทยฐานะ

การเตรียมความพร้อมวิทยฐานะ

การเตรียมความพร้อมการรับรองวิทยฐานะของสถาบัน ม.เวสเทิร์น  
  • Admin WTU Website