WTU Story

แสดงทั้งหมด >>

ขั้นตอนการปฎิบัติงานในคลินิกทันตกรรม(การเรียนการสอน) ของนิสิตทันตแพทย์และการเตรียมตัวของผู้ป่วย

รายละเอียด

พร้อมหรือยัง? กับการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด

เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ตอบโจทย์กับทุกไลฟ์สไตล์

สมัครเรียนตอนนี้

กำหนดการรับสมัคร ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์​ และคณะสาธารณสุขศาสตร์

  • ลงทะเบียนรับคำปรึกษา >>

หลักสูตรที่น่าสนใจ

หลักสูตรอบรมระยะสั้นที่คุณน่าใจ ได้รับการรับรองหลักสูตรและสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

แสดงหลักสูตรทั้งหมด >>

หลักสูตรระยะสั้น ทันตกรรมรากเทียม

ระยะเวลาการฝึกอบรม พฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2564 ค่าลงทะเบียน 120,000 บาท (ศิษย์เก่า 90,000) เริ่มเรียน 12 ก.ค. นี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

สำหรับบุคคลทั่วไปที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา เทียบโอนเข้าศึกษา ใช้เวลาเรียน 5 ปีการศึกษา ค่าลงทะเบียน 900,000 บาทต่อปีการศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติม

WELLNESS AND LIFESTYLE MEDICINE ONLINE COURSE

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และ DOCTORVIP ขอเชิญร่วมสัมมนา WELLNESS AND LIFESTYLE MEDICINE ONLINE COURSE...

ข้อมูลเพิ่มเติม