สำนักวิจัย บริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

Page3.png__PID:3892fb35-9b60-4f92-be4e-74a8cb65f202
Page4.png__PID:92fb359b-60df-423e-8e74-a8cb65f20236
Page5.png__PID:fb359b60-df92-4e4e-b4a8-cb65f20236e5
Page6.png__PID:359b60df-923e-4e74-a8cb-65f20236e55a
Page7.png__PID:9b60df92-3e4e-44a8-8b65-f20236e55a7b
Page8.png__PID:60df923e-4e74-48cb-a5f2-0236e55a7b61
Page9.png__PID:e0b3263a-9905-420b-a94b-e2dd7cb0b765

ผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2563

ติดต่อหน่วยงาน

CONTACT INFO

ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วิทยาเขตวัชรพล เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
WTU.QA@western.ac.th
โทรศัพท์ : 02-563-5252 ต่อ 5018

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากสำนักวิจัย บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น