คณะทันตแพทยศาสตร์

ติดต่อคณะ  

CONTACT INFO

คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล

โทรศัพท์ 02-5635251 , 083-348-1943

วันเวลาทำการ จันทร์ ถึง เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.
E-Mail.  naruemol.ch@western.ac.th

คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170

โทรศัพท์ 086-446-8314

 คลีนิกทันตกรรม วิทยาเขตวัชรพล โทรศัพท์/โทรสาร 02-563-5251

วันเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 16.00 น.

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น