คณะเภสัชศาสตร์ 

ห้องปฏิบัติการ

การเคลือบฟิล์มยาเม็ด

การทำแกรนูลเปียก

การทำยาครีม เจล

การทำยาแคบซูล

การทำยาน้ำ

ห้องปฏิบัติการเภสัชเวท

ติดต่อคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล

เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ 0-2563-5252 ต่อ 2312

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น