ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

RSS
โครงการเวสเทิร์นรวมพลังสร้างสรรค์ป้องกันและส่งเสริมความรู้ให้ชุมชนด้วยวิถีชีวิตใหม่ในถานการณ์ Covid-19 และโครงการชุมชนสร้างเสริมสุขภาพด้วยกระบวนการพยาบาล รูปแบบ New Normal

โครงการเวสเทิร์นรวมพลังสร้างสรรค์ป้องกันและส่งเสริมความรู้ให้ชุมชนด้วยวิถีชีวิตใหม่ในถานการณ์ Covid-19 และโครงการชุมชนสร้างเสริมสุขภาพด้วยกระบวนการพยาบาล รูปแบบ New Normal

คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์จัดโครงการเวสเทิร์นรวมพลังสร้างสรรค์ป้องกันและส่งเสริมความรู้ให้ชุมชนด้วยวิถีชีวิตใหม่ในถานการณ์ Covid-19 และโครงการชุมชนส...
  • Admin WTU Website
คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มอบกระเช้าปีใหม่ รพสต.ในจังหวัดบุรีรัมย์

คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มอบกระเช้าปีใหม่ รพสต.ในจังหวัดบุรีรัมย์

  • Admin WTU Website
คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มอบกระเช้าปีใหม่หน่วยงานต่างๆ

คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มอบกระเช้าปีใหม่หน่วยงานต่างๆ

  • Admin WTU Website
คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มอบกระเช้าปีใหม่ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และ สำนักงานสาธารณสุข

คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มอบกระเช้าปีใหม่ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และ สำนักงานสาธารณสุข

  • Admin WTU Website