ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี

RSS
ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ เป็นประธานมอบเครื่องมือผ่าตัดกระดูกและข้อ และร่วมแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลพนัสนิคม จ.ชลบุรี วันที่ 7 ก.ค 66

ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ เป็นประธานมอบเครื่องมือผ่าตัดกระดูกและข้อ และร่วมแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลพนัสนิคม จ.ชลบุรี วันที่ 7 ก.ค 66

  • Admin WTU Website
ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ รองคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี เข้ารับรางวัลนักวิจัย ประจำปี 2565  วันที่ 24 มิถุนายน 2566

ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ รองคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี เข้ารับรางวัลนักวิจัย ประจำปี 2565 วันที่ 24 มิถุนายน 2566

  • Admin WTU Website
ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย ประธาน และคณะทำงานจากสภาการพยาบาล เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการพยาบาล วันที่ 21-22 มิถุนายน 2566

ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย ประธาน และคณะทำงานจากสภาการพยาบาล เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการพยาบาล วันที่ 21-22 มิถุนายน 2566

  • Admin WTU Website
ศึกษาดูงานต่างประเทศ

ศึกษาดูงานต่างประเทศ

   
  • Admin WTU Website