ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี

RSS
ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กาญจนบุรี และคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติประจำปีการศึกษา 2567 เรื่อง "การพยาบาลยุคเทคโนโลยีชาญฉลาด สร้างโอกาสพยาบาลเก่งเป็นเลิศ" ณ มหาวิทยาลัยรังสิ กทม.วันที่ 6-7 มิ..ย.67

ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กาญจนบุรี และคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติประจำปีการศึกษา 2567 เรื่อง "การพยาบาลยุคเทคโนโลยีชาญฉลาด สร้างโอกาสพยาบาลเก่งเป็นเลิศ" ณ มหาวิทยาลัยรังสิ กทม.วันที่ 6-7 มิ..ย.67

ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กาญจนบุรี และคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติประจำปีการศึกษา 2567 เรื่อง "การพยาบาลยุคเทคโนโลยี...
  • Admin WTU Website
สภาการพยาบาลมาตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี และแหล่งฝึกปฎิบัติ เพื่อรับรองสถาบัน วันที่ 28-29 พ.ค.67

สภาการพยาบาลมาตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี และแหล่งฝึกปฎิบัติ เพื่อรับรองสถาบัน วันที่ 28-29 พ.ค.67

สภาการพยาบาลมาตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี และแหล่งฝึกปฎิบัติ เพื่อรับรองสถาบัน วันที่ 28-29 พ.ค.67    
  • Admin WTU Website
อาจารย์อารีย์วรรณ เที่ยวรอบ ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์กับผู้บริหารและบุคลากร รพ.อู่ทอง 13 เม.ย.67

อาจารย์อารีย์วรรณ เที่ยวรอบ ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์กับผู้บริหารและบุคลากร รพ.อู่ทอง 13 เม.ย.67

อาจารย์อารีย์วรรณ เที่ยวรอบ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์กับผู้บริหารและบุคลากร รพ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 13 เม.ย.67
  • Admin WTU Website
คณาจารย์ นิสิตและบุคลากรที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี ร่วมทำบุญประจำปีหอพัก วันที่ 5 เม.ย.67

คณาจารย์ นิสิตและบุคลากรที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี ร่วมทำบุญประจำปีหอพัก วันที่ 5 เม.ย.67

คณาจารย์ นิสิตและบุคลากรที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี ร่วมทำบุญประจำปีหอพัก วันที่ 5 เม.ย.67 ณ.มหาวิทยาลัยเวสเทิร์ กาญจนบุรี %%%%%%%%%%%%    
  • Admin WTU Website