ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี

RSS
ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น วันที่ 20-25 กุมภาพันธ์ 2566

ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น วันที่ 20-25 กุมภาพันธ์ 2566

ผศ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญโญ ร่วมศึกษาดูงาน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ Fujisan World Heritage Center เมืองคาวากุจิโกะ จังหวัดยามานาชิ ที่ M...
  • Admin WTU Website
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า คณะพยาบาลศาสตร์กาญจนบุรี พว.ศุภลักษณ์ วรรณชรา ได้รับมอบประกาศนียบัตร "พยาบาลดีเด่น ประจำปี 2565" จากโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน กทม. และโรงพยาบาลเครือ BDMS

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า คณะพยาบาลศาสตร์กาญจนบุรี พว.ศุภลักษณ์ วรรณชรา ได้รับมอบประกาศนียบัตร "พยาบาลดีเด่น ประจำปี 2565" จากโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน กทม. และโรงพยาบาลเครือ BDMS

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า คณะพยาบาลศาสตร์กาญจนบุรี พว.ศุภลักษณ์ วรรณชรา ปัจจุบันทำงานประจำที่ รพ .เปาโล หพลโยธิน ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น เป็นลำด...
  • Admin WTU Website
รศ.ดร.สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 4 ด้านการจัดการเศรษฐกิจและธุรกิจ  ณ.มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ประเทศลาว วันที่ 21-22 ต.ค.65

รศ.ดร.สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 4 ด้านการจัดการเศรษฐกิจและธุรกิจ ณ.มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ประเทศลาว วันที่ 21-22 ต.ค.65

รศ.ดร.สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 4 ด้านการจัดการเศรษฐกิจและธุรกิจ ณ.มหาวิทยาลัย...
  • Admin WTU Website
ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงานพยาบาล - กลุ่ม รพ.นวมินทร์ 9 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครงาน 7 มี.ค.65
  • Admin WTU Website