ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี

RSS
รศ.ดร.สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 4 ด้านการจัดการเศรษฐกิจและธุรกิจ  ณ.มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ประเทศลาว วันที่ 21-22 ต.ค.65

รศ.ดร.สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 4 ด้านการจัดการเศรษฐกิจและธุรกิจ ณ.มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ประเทศลาว วันที่ 21-22 ต.ค.65

รศ.ดร.สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 4 ด้านการจัดการเศรษฐกิจและธุรกิจ ณ.มหาวิทยาลัย...
  • Admin WTU Website
ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงานพยาบาล - กลุ่ม รพ.นวมินทร์ 9 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครงาน 7 มี.ค.65
  • Admin WTU Website
ประกาศ ขอเชิญประชุมวิชาการ

ประกาศ ขอเชิญประชุมวิชาการ

- เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ในวันที่ 13-14 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบ Virtual Conference ค่าลงทะเบียน 3,000 บ. /คน โ...
  • Admin WTU Website
คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์กาญจนบุรี และคณาจารย์ ร่วมมุฑิตาจิต แด่ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล และแสดงความยินดีกับหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลคนใหม่ ณ.โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 วันที่ 26 ก.ย.65

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์กาญจนบุรี และคณาจารย์ ร่วมมุฑิตาจิต แด่ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล และแสดงความยินดีกับหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลคนใหม่ ณ.โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 วันที่ 26 ก.ย.65

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์กาญจนบุรี และคณาจารย์ ร่วมมุฑิตาจิต แด่ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล และแสดงความยินดีกับหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลคนใหม่ ณ.โรงพยาบาลสมเ...
  • Admin WTU Website