ข่าวสารหมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

RSS
ประชาสัมพันธ์โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 18

ประชาสัมพันธ์โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 18

โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 18 (Young Thai Science Ambassador, YTSA#18) เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เนื่อ...
  • Admin WTU Website
ตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

หมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้จัดให้มีการสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2565 โดยมีรายละเอียดวันสอบ เวลาสอบ แล...
  • Admin WTU Website
“วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต” เรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง แล้วแต่ละอาชีพได้ค่าตอบแทนเท่าไร

“วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต” เรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง แล้วแต่ละอาชีพได้ค่าตอบแทนเท่าไร

“วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต” เรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง แล้วแต่ละอาชีพได้ค่าตอบแทนเท่าไร?   วิศวกรรมสํารวจ   วิศวกรสํารวจในหน่วยงานราชการแ...
  • Parida Ouamsaoad
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้จัดให้มีการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 21-27 พฤษภาคม 2565 โดยมีรายละเอียดวันสอบดังนี้ วันเ...