ข่าวสารหมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

RSS
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้จัดให้มีการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 21-27 พฤษภาคม 2565 โดยมีรายละเอียดวันสอบดังนี้ วันเ...
  • Admin WTU Website
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้จัดให้มีการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 18-24 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (เนื่องจากสถานกา...
  • Admin WTU Website
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสำรวจ รับสมัครนิสิตใหม่

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสำรวจ รับสมัครนิสิตใหม่

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสำรวจ รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  • Admin WTU Website
ข้อปฏิบัติการสอบออนไลน์ของนิสิต (หลักสูตรปกติ)

ข้อปฏิบัติการสอบออนไลน์ของนิสิต (หลักสูตรปกติ)

  • Admin WTU Website