ข่าวสารหมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

RSS
ตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2566

ตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2566

ตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2566 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี วัน วันที่สอบ เวลาสอบ ห้องสอบ นิสิต รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต อาจารย์...
  • Admin WTU Website
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2565

ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2565

หมวดวิชาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำหนดสอบปลายภาคให้กับนิสิตคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ภาคการศ...
  • Admin WTU Website
ประชาสัมพันธ์โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 18

ประชาสัมพันธ์โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 18

โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 18 (Young Thai Science Ambassador, YTSA#18) เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เนื่อ...
  • Admin WTU Website
ตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

หมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้จัดให้มีการสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2565 โดยมีรายละเอียดวันสอบ เวลาสอบ แล...
  • Admin WTU Website