คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

ห้องปฎิบัติการ

ระบบกลไกการบริหารวัสดุครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล (Flowchart)

Read more

แผนปฏิบัติการห้องปฏิบัติการพยาบาล

Read more

ติดต่อคณะ

คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

เลขที่ 123 หมู่ 11 ถนนเลี่ยงเมือง (คูเมือง - สตึก) ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทร: 044-666618, 088-585-2068 

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น