ข่าวสารคณะเภสัชศาสตร์

RSS
“เภสัชศาสตร์” เรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง แล้วแต่ละอาชีพได้ค่าตอบแทนเท่าไร

“เภสัชศาสตร์” เรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง แล้วแต่ละอาชีพได้ค่าตอบแทนเท่าไร

“เภสัชศาสตร์” เรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง แล้วแต่ละอาชีพได้ค่าตอบแทนเท่าไร?   เภสัชกรประจําภาคอุตสาหกรรมการผลิตยา ชีววัตถุ สมุนไพร เ...
  • Parida Ouamsaoad
กิจกรรม วันทันตสาธารณสุข

กิจกรรม วันทันตสาธารณสุข

ประชุมผู้ปกครองนิสิตและนักเรียน คณะเภสัชศาสตร์

ประชุมผู้ปกครองนิสิตและนักเรียน คณะเภสัชศาสตร์

กิจกรรมโครงการปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมจริยธรรมนิสิตใหม่

กิจกรรมโครงการปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมจริยธรรมนิสิตใหม่