ข่าวสารคณะสัตวแพทย์

RSS
Happy New Year 2022

Happy New Year 2022

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดงานกิจกรรม Happy New Year 2020 โดยอาจารย์จุฬาภรณ์ ม่วงดิษฐ์ รักษาการคณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ รับประทานอาหารร่วมกัน และร่ว...
  • Admin WTU Website
โครงการอบรมความรู้ทางสัตวแพทย์ ในหัวข้อ Eyes & Exotic Pets Talk

โครงการอบรมความรู้ทางสัตวแพทย์ ในหัวข้อ Eyes & Exotic Pets Talk

ประชาสัมพันธ์ของสโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ โครงการอบรมความรู้ทางสัตวแพทย์ ในหัวข้อ Eyes & Exotic Pets Talk โดย อาจารย์ น.สพ.ธาเนศ อนุศักดิ์เสถ...
  • Admin WTU Website
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้เข้าร่วมโครงการ WORLD RABIES DAY 2021

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้เข้าร่วมโครงการ WORLD RABIES DAY 2021

📣📣 ประชาสัมพันธ์ 📣📣 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้เข้าร่วมโครงการ WORLD RABIES DAY 2021 โดยมีการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า*ฟรี* จำนวน 100 d...
  • Parida Ouamsaoad
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการดำเนินการศูนย์พักพิงสนัข จังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 2 (อำเภออู่ทอง)

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการดำเนินการศูนย์พักพิงสนัข จังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 2 (อำเภออู่ทอง)

อาจารย์จุฬาภรณ์ ม่วงดิษฐ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการดำเนินการศูนย์พักพิงสนัข จังหวัดสุพรรณ...
  • Parida Ouamsaoad