ข่าวสารคณะสัตวแพทย์

RSS
งานบายเนียร์คณะสัตวเเพทยศาสตร์ ประจำปี 2023

งานบายเนียร์คณะสัตวเเพทยศาสตร์ ประจำปี 2023

ขอเรียนเชิญอาจารย์ นิสิตและศิษย์เก่าทุกท่านเข้าร่วมใจกันส่งรุ่นพี่ปี 6 สู่ความสำเร็จ ในงานบายเนียร์คณะสัตวเเพทยศาสตร์ ประจำปี 2023 Theme ภาพยนตร์ ซ...
  • Admin WTU Website
VET-FUN AND RUN

VET-FUN AND RUN

ประชาสัมพันธ์ จากสโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ เนื่องด้วยกิจกรรม Vet-Fun and Run ที่จะจัดขึ้นในวันอังคาร ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566 เส้นทางเริ่มจากคณะสัต...
  • Admin WTU Website
การอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง "WILD ANIMALS WHILE VET"

การอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง "WILD ANIMALS WHILE VET"

สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงวิชาการ โดยท่านวิทยากร นา...
  • Admin WTU Website
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ในโอกาสที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ในโอกาสที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ตาอ้าย อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในโอกาสที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์...
  • Admin WTU Website