ข่าวสารคณะสัตวแพทย์

RSS
เปิดตัว! มหาวิทยาลัยผลิตสัตวแพทย์ อยากเป็นสัตวแพทย์ "รุ่นใหม่" กับ "คลื่นลูกใหม่"

เปิดตัว! มหาวิทยาลัยผลิตสัตวแพทย์ อยากเป็นสัตวแพทย์ "รุ่นใหม่" กับ "คลื่นลูกใหม่"

  • Admin WTU Website
พิธีมอบเสื้อกาวน์ ของนิสิตสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 (รุ่นที่ 11) ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีมอบเสื้อกาวน์ ของนิสิตสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 (รุ่นที่ 11) ประจำปีการศึกษา 2565

  • Admin WTU Website
พิธีบายศรีสู่ขวัญนิสิตสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 14)

พิธีบายศรีสู่ขวัญนิสิตสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 14)

  • Admin WTU Website
พิธีปฐมนิเทศนิสิตสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 14)

พิธีปฐมนิเทศนิสิตสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 14)

  • Admin WTU Website