คณะแพทยศาสตร์ - สาขาเทคนิคการแพทย์

ช่องทางติดต่อ

สายตรง หัวหน้าสาขาเทคนิคการแพทย์
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนพญ. บุญพะเยาว์ เลาหะจินดา
     หมายเลขติดต่อ    081-950-4524
     อีเมล                Boonpayau@hotmail.com

LINE  : MTWTU 
Facebook : www.facebook.com/WTUMT

เลขานุการ สาขาเทคนิคการแพทย์
     คุณจินตนา ใจยง
     หมายเลขติดต่อ    083-066-5204, 098-446-8706 
     วันทำการ:           วันจันทร์ – วันเสาร์ 
     เวลาทำการ         8.30-17.00 น

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะแพทยศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น