ข่าวสารบัณฑิตวิทยาลัย

RSS
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ

โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ

   โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ            เรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดทำผลงานวิชาการ          เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ค...
  • Admin WTU Website
โครงการเรียนรู้เทคนิคการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน

โครงการเรียนรู้เทคนิคการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 รูปแบบ Online ผ่านระบบ Yealink Meeting และ Onsite ณ ห้องประชุม Meeting 1 ชั้น 6 อาคารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์...