ข่าวสารบัณฑิตวิทยาลัย

RSS
บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2567

บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2567

วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2567 บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุม Meetin...
  • Admin WTU Website
บัณฑิตวิทยาลัยและคณะพยาบาลศาสตร์(วัชรพล) ร่วมกับ เทศบาลตำบลลำลูกกา

บัณฑิตวิทยาลัยและคณะพยาบาลศาสตร์(วัชรพล) ร่วมกับ เทศบาลตำบลลำลูกกา

 บัณฑิตวิทยาลัยและคณะพยาบาลศาสตร์(วัชรพล) ร่วมกับ เทศบาลตำบลลำลูกกา จัดโครงการมหาวิทยาลัยผู้สูงอายุตำบลลำลูกกา ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงในวัยผู้สูงอ...
  • Admin WTU Website
นิสิตระดับปริญญาโท สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

นิสิตระดับปริญญาโท สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

วันที่ 20-21 เมษายน 2567 นิสิตระดับปริญญาโท สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 📚หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต📚หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต📚หลักสูตรรัฐประศาสนศ...
  • Admin WTU Website
การสอบระดับปริญญาเอก

การสอบระดับปริญญาเอก

วันที่ 20-21 เมษายน 2567 บัณฑิณวิทยาลัย จัดการสอบระดับปริญญาเอก ณ อาคารทันตแพทย์ ชั้น 6
  • Admin WTU Website