รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

คณะเภสัชศาสตร์
 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

CONTACT INFO

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล
เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ 0-2563-5252 ต่อ 2312