คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

ติดต่อคณะ

CONTACT INFO
เลขที่ 600 หมู่ที่ 11 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา
จังหวัดกาญจนบุรี 71170

 โทร.035-651-000ต่อ 7131
หรือ 088-585-2040
 
E-Mail : bus2541_wtu@hotmail.com

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น