ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หลักสูตรอบรมระยะสั้นที่คุณน่าใจ ได้รับการรับรองหลักสูตรและสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

หลักสูตรระยะสั้น ทันตกรรมรากเทียม

ระยะเวลาการฝึกอบรม พฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2564 ค่าลงทะเบียน 120,000 บาท (ศิษย์เก่า 90,000) เริ่มเรียน 10 - 19 พ.ค. นี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

WELLNESS AND LIFESTYLE MEDICINE ONLINE COURSE

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และ DOCTORVIP ขอเชิญร่วมสัมมนา WELLNESS AND LIFESTYLE MEDICINE ONLINE COURSE...

ข้อมูลเพิ่มเติม