ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล

RSS
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา และ/หรือการบริการทางการพยาบาล

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา และ/หรือการบริการทางการพยาบาล

การประชุมวิชาการระดับชาติ ระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน พ.ศ. 2566 เรื่อง “ทิศทางและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพยาบาล” ณ ห้อง Auditorium (11-1...
  • Admin WTU Website
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย โครงการ QUALI-DEC  ภายใต้หัวข้อ "คลอด (อย่างไรให้) ปลอดภัย"

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย โครงการ QUALI-DEC ภายใต้หัวข้อ "คลอด (อย่างไรให้) ปลอดภัย"

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย เนื่องด้วยสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น...
  • Admin WTU Website
“พยาบาลศาสตร์” เรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง แล้วแต่ละอาชีพได้ค่าตอบแทนเท่าไร

“พยาบาลศาสตร์” เรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง แล้วแต่ละอาชีพได้ค่าตอบแทนเท่าไร

“พยาบาลศาสตร์” เรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง แล้วแต่ละอาชีพได้ค่าตอบแทนเท่าไร?   โรงพยาบาลรัฐ และเอกชน ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ ทำ...
  • Parida Ouamsaoad
21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ

21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 คณบดี คณาจารย์ และนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล ถวายพานพุ่ม เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ณ บริ...