ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล

RSS
21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ

21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 คณบดี คณาจารย์ และนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล ถวายพานพุ่ม เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ณ บริ...
  • Admin WTU Website
ประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2560 เรื่อง “การขับเคลื่อนการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลในยุคประเทศไทย 4.0”

ประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2560 เรื่อง “การขับเคลื่อนการศึกษาพยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลในยุคประเทศไทย 4.0”

  • Shopify API
ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560

ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560

  • Shopify API
การตรวจประกันคุณภาพระดับคณะฯ

การตรวจประกันคุณภาพระดับคณะฯ

  • Shopify API