คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล

ติดต่อคณะ

CONTACT INFO

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทายาเขตวัชรพล
เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฏร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 โทรศัพท์ 02-563-5252-3
ต่อ 5501คณบดี
ต่อ 5502รองคณบดี
ต่อ 5500เลขานุการคณะ