สำนักวิชาการ

งานห้องสมุด

ระบบวารสารและฐานข้อมูล

ระบบวารสารและฐานข้อมูล ในประเทศ 

ระบบวารสารและฐานข้อมูล ต่างประเทศ

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Pubmed Click  / คู่มือ Click

Pediatric Nursing Click / คู่มือ Click

Psychiatric Nursing Click  / คู่มือ Click

Community Health Nursing Click / คู่มือ Click

JAMA Network Click  / คู่มือ Click

 CINAHL Complete   Click / คู่มือ Click

E-Book Nursing Collection   Click

Nursing Reference Center Plus Click

 VDO Nursing Reference Center Plus   Click

VDO การสืบค้นฐานข้อมูล CINAHL Complete Click

ระบบตรวจสอบการยืมคืนและสืบค้น

  • ระบบตรวจสอบการยืมคืนและสืบค้น  Click 

คู่มือการใช้งาน Click

ระบบ E-Book IG Library

คู่มือการใช้งาน   Click

ติดต่อสำนักวิชาการ

CONTACT INFO

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
4 Moo 11 Hathairaj Road, Ladsawai, Lamlukka, Pathumtani 12150 Thailand Tel .02-563-5252 โทรศัพท์ 02-563-5252
ส่วนงานขอตำแหน่งทางวิชาการ ต่อ 1312 ส่วนงานการเรียนการสอน 1300,1311 ส่วนงานทะเบียนและประมวลผล ต่อ 2310, 2312

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี
 เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
600 Moo 11 Sralongrua, Huaykrajao, Kanchanaburi 71170 Thailand Tel. 088-585-2075, 035-651-000
สำนักวิชาการ(วิทยาเขตกาญจนบุรี) 035-651-000 หรือ โทร 088-585-2054 Email:contact@yourdomain.com

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์
เลขที่ 123 หมู่ 11 ถ.เลี่ยงเมือง(คูเมือง-สตึก) ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
123 Moo 11 Liangmueang Rd., Banyang, Mueang, Buriram 31000 Thailand Tel. 063-217-2789
ส่วนงานทะเบียน (บุรีรัมย์) 063-2192-099

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น