สำนักวิชาการ

งานห้องสมุด

ระบบวารสารและฐานข้อมูล

ระบบวารสารและฐานข้อมูล ในประเทศ 

ระบบวารสารและฐานข้อมูล ต่างประเทศ

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Pubmed Click 

คู่มือการใช้งาน Pubmed  Click

psychiatricnursing Click  

คู่มือการใช้งาน psychiatricnursing  Click

pediatricnursing Click  

คู่มือการใช้งาน pediatricnursing  Click

jamanetwork Click 

คู่มือการใช้งาน jamanetwork  Click

 CInahl Complete   Click

E-Book Nursing Collection   Click

Nursing Reference Center Plus Click

คู่มือการใช้งาน  CInahl Complete  (นอกสถานที่)  Click

 VDO Nursing Reference Center Plus   Click

VDO การสืบค้นฐานข้อมูล CINAHL Complete Click

ระบบตรวจสอบการยืมคืนและสืบค้น

  • ระบบตรวจสอบการยืมคืนและสืบค้น  Click 

คู่มือการใช้งาน Click

ระบบ E-journal/E-Book

คู่มือการใช้งาน   Click

ติดต่อสำนักวิชาการ

CONTACT INFO

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ 02-563-5252
ส่วนงานขอตำแหน่งทางวิชาการ ต่อ 1312
ส่วนงานการเรียนการสอน 1300,1311
ส่วนงานทะเบียนและประมวลผล ต่อ 2310, 2312

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี
เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
สำนักวิชาการ(วิทยาเขตกาญจนบุรี) 035-651-000 หรือ โทร 088-585-2054
Email:contact@yourdomain.com

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์
เลขที่ 123 หมู่ 11 ถ.เลี่ยงเมือง(คูเมือง-สตึก) ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
ส่วนงานทะเบียน (บุรีรัมย์) 063-2192-099

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น