สำนักวิชาการ

งานห้องสมุด

ระบบวารสารและฐานข้อมูล

ระบบวารสารและฐานข้อมูล ในประเทศ 

Thaijo

คู่มือการใช้งาน Click

ระบบวารสารและฐานข้อมูล ต่างประเทศ

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Pubmed Click 

คู่มือการใช้งาน Pubmed  Click

psychiatricnursing Click  

คู่มือการใช้งาน psychiatricnursing  Click

pediatricnursing Click  

คู่มือการใช้งาน pediatricnursing  Click

jamanetwork Click 

คู่มือการใช้งาน jamanetwork  Click

  ระบบตรวจสอบการยืมคืนและสืบค้น

  • ระบบตรวจสอบการยืมคืนและสืบค้น  Click 

  คู่มือการใช้งาน Click

  ระบบ E-journal/E-Book

  คู่มือการใช้งาน   Click

  ติดต่อสำนักวิชาการ

  CONTACT INFO

  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
  เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  โทรศัพท์ 02-563-5252
  ส่วนงานขอตำแหน่งทางวิชาการ ต่อ 1312
  ส่วนงานการเรียนการสอน 1300,1311
  ส่วนงานทะเบียนและประมวลผล ต่อ 2310, 2312

  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี
  เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
  สำนักวิชาการ(วิทยาเขตกาญจนบุรี) 035-651-000 หรือ โทร 088-585-2054
  Email:contact@yourdomain.com

  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์
  เลขที่ 123 หมู่ 11 ถ.เลี่ยงเมือง(คูเมือง-สตึก) ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
  ส่วนงานทะเบียน (บุรีรัมย์) 063-2192-099

  SUBSCRIPTION

  รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น