สำนักวิจัย บริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

ส่วนงานวิจัย

โครงการบริการวิชาการ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 18 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 18 ภายใต้หัวข้อ "การอำนวยความยุติธรรมในยุควิถีใหม่สู่ประชาชน" ระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพ

หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการ (โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพครูมืออาชีพด้วยกลยุทธ์ PLC ปีการศึกษา 2562

โครงการบริการวิชาการเชิงพาณิชย์

ติดต่อหน่วยงาน

CONTACT INFO

ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วิทยาเขตวัชรพล เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
wtu.qa@western.ac.th
โทรศัพท์ : 02-563-5252 ต่อ 5029

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วิทยาเขตวัชรพล เลขที่ 4 ม. 11 ต. ลาดสวาย อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12150
research.re@western.ac.th
โทร 02-5635252 ต่อ 5017, Mobile 063-2678944

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก สำนักวิจัย บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น