ประกาศนียบัตร/อบรม ระยะสั้น

หลักสูตรอบรมระยะสั้นที่คุณน่าใจ ได้รับการรับรองหลักสูตรและสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

หลักสูตรระยะสั้น ทันตกรรมรากเทียม

ระยะเวลาการฝึกอบรม พฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2564 ค่าลงทะเบียน 120,000 บาท (ศิษย์เก่า 90,000) เริ่มเรียน 10 - 19 พ.ค. นี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

WELLNESS AND LIFESTYLE MEDICINE ONLINE COURSE

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และ DOCTORVIP ขอเชิญร่วมสัมมนา WELLNESS AND LIFESTYLE MEDICINE ONLINE COURSE...

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ศึกษาความรู้ทั่วไปเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพ โรคกลุ่มอาการและปัญหาที่พบบ่อย ในผู้สูงอายุ การประเมินภาวะวิกฤต การช่วยชีวิต การปฐมพยาบาล การศึกษาสุขภาพองค์รวม

ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ประกอบการสำหรับชาวต่างชาติ
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ประกอบการสำหรับชาวต่างชาติ

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ประกอบการสำหรับชาวต่างชาติ

ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
หลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ

หลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ

ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ
หลักสูตรอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ

หลักสูตรอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ศึกษาความรู้ทั่วไปเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพ โรคกลุ่มอาการและปัญหาที่พบบ่อย ในผู้สูงอายุ การประเมินภาวะวิกฤต การช่วยชีวิต การปฐมพยาบาล การศึกษาสุขภาพองค์รวม
ข้อมูลเพิ่มเติม