ข่าวสารคณะทันตแพทยศาสตร์

RSS
พิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2565

พิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ส่วนงานกิจการนิสิตและสโมสรนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดพิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ศ...
 • Admin WTU Website
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต         หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ...
 • Admin WTU Website
พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรอบรม   ระยะสั้นด้านทันตกรรมรากเทียม รุ่นที่ 1

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรอบรม ระยะสั้นด้านทันตกรรมรากเทียม รุ่นที่ 1

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมหลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมรากเทียม รุ่นที่ 1 โดยมีพิธีมอบประกาศนียบัตรเมื...
 • Admin WTU Website
พิธีมอบเสื้อกาวน์ ปีการศึกษา 2565

พิธีมอบเสื้อกาวน์ ปีการศึกษา 2565

ส่วนงานกิจการนิสิตและสโมสรนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เพื่อให้นิสิตทันตแพทย์ชั้นปี...
 • Admin WTU Website