ข่าวสารคณะทันตแพทยศาสตร์

RSS
โครงการรับร่างอาจารย์ ปีการศึกษา 2564

โครงการรับร่างอาจารย์ ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ที่ผ่านมาคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการรับร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเว...
  • Admin WTU Website
วิชาชีพสุขภาพความจริงและความเชื่อที่ถูกต้อง

วิชาชีพสุขภาพความจริงและความเชื่อที่ถูกต้อง

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการ วิชาชีพสุขภาพ ความจริงและความเชื่อที่ถูกต้อง จัดขึ้นโดยสำนักประชาสั...
  • Admin WTU Website
การเข้ารับการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 สำหรับผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลทันตกรรม

การเข้ารับการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 สำหรับผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลทันตกรรม

ขั้นตอนการขอรับบริการตรวจหาเชื้อโควิด สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น *เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม ปีพุทธศักราช 2565 ...
  • Admin WTU Website
ขอเชิญร่วมโครงการรับร่างอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญร่วมโครงการรับร่างอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2564

  • Admin WTU Website