คณะแพทยศาสตร์ - สาขาแพทยศาสตร์

ติดต่อคณะ

CONTACT INFO

คณะแพทยศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล
โทรศัพท์ 02-5635252 ต่อ 6102
วันเวลาทำการ จันทร์ ถึง เสาร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.
Mail. medicine.md@western.ac.th

ขอยื่นเรื่องอุทธรณ์คณะแพทยศาสตร์ (สำหรับนิสิต)

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น