ข่าวสารและกิจกรรม จากสำนักวิชาการ

RSS
เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมระบบตัดเกรดและวิธีการใช้งานระบบสารสนเทศ ในวันที่ 3 พ.ค.2567 เวลา 09.00-11.30 น. ผ่านระบบ yealink Meeting

เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมระบบตัดเกรดและวิธีการใช้งานระบบสารสนเทศ ในวันที่ 3 พ.ค.2567 เวลา 09.00-11.30 น. ผ่านระบบ yealink Meeting

เพื่อให้การใช้งานระบบสารสนเทศและการใช้งานระบบตัดเกรด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำนักวิชาการจึงกำหนดจัดโครงการอบรมระบ...
  • Admin WTU Website
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2566 ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท(นิสิตที่ศึกษาผ่านระบบเครือข่าย) ในวันเสาร์ ที่ 27 เมษายน 2567

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2566 ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท(นิสิตที่ศึกษาผ่านระบบเครือข่าย) ในวันเสาร์ ที่ 27 เมษายน 2567

เชิญชวนนิสิตใหม่เข้าร่วมปฐมนิเทศประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2566  ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท(นิสิตที่ศึกษาผ่านระบบเครือข่าย) เข้าร่วมปฐมนิเทศพร้อมทั้งพบ...
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาค 2/2566 ช่วง 2 ระดับปริญญาตรี-โท(สำหรับนิสิตศึกษาผ่านระบบเครือข่าย) วันที่ 16 มีนาคม 2567

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาค 2/2566 ช่วง 2 ระดับปริญญาตรี-โท(สำหรับนิสิตศึกษาผ่านระบบเครือข่าย) วันที่ 16 มีนาคม 2567

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาค 2/2566 ช่วง 2 ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (สำหรับนิสิตศึกษาผ่านระบบเครือข่าย) วันที่ 16 มีนาคม 2567 VDO ปฐมนิเทศ คลิก       ...
  • Admin WTU Website
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่2/2566 ช่วงที่ 1 วันเสาร์ ที่ 6 มกราคม 2567

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่2/2566 ช่วงที่ 1 วันเสาร์ ที่ 6 มกราคม 2567

  ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่2/2566 ช่วงที่ 1 วันเสาร์ ที่ 6 มกราคม 2567 VDO ปฐมนิเทศนิสิตใหม่  คลิกที่นี่