รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

ให้คำปรึกษากฎหมายกับประชาชน

โครงการบริการวิชาการให้คำปรึกษากฎหมายกับประชาชน..ร่วมกับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออกโครงการบริการวิชาการให้คำปรึกษากฎหมายกับประชาชน..ร่วมกับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วันที่ 22มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ.วัดดอนมะเกลือ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี