รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์

คณะนิติศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีวันสงกับทางสำนักกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
คณาจารย์และนิสิตคณะนิติศาสตร์ ได้รดน้ำขอพรจากผู้บริหารและคณบดีเพื่อเป็นสิริมงคล ในศุกร์วันที่ 21 เม.ย.2560