รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

คณะนิติศาสตร์และคณะสัตวแพทย์ร่วมโครงการกับจังหวัด

คณะนิติศาสตร์และคณะสัตวแพทย์ร่วมโครงการบริการวิชาการกับจังหวัดสุพรรณบุรี ณ.วัดพังม่วง อ.ศรีประจันต์ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560