รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564

สมัครเรียน

คณะนิติศาสตร์เป็นกรรมการตัดสินกองเชียร์และลีดเดอร์

คณะนิติศาสตร์เป็นกรรมการตัดสินกองเชียร์และลีดเดอร์ของกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ณ.สนามกีฬามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วันที่ 17 พฟศจิกายน พ.ศ.2560